Het uitzendbureau in Rotterdam. de weg naar werk in de Maasstad

Er leiden vele wegen naar Rome, ook vele wegen naar Rotterdam en er zijn verschillende paden te volgen als het gaat om het verkrijgen van werk. De meest voor de hand liggende bevat het persoonlijk zoeken naar passende vacatures, daarop te solliciteren, uitgenodigd te worden voor een gesprek en als het even mee zit, ook daadwerkelijk aangenomen te worden. Aan de andere kant van dit spectrum ligt puur toeval, waarbij iemand op een of andere wijze geïnteresseerd is geraakt door jouw kwaliteiten en je spontaan vraagt voor hem of haar te komen werken. In deze scenario’s is er een werkgever-werknemer verband, maar je kunt natuurlijk ook zelfstandig werken of een eigen bedrijf opstarten. Naast of binnen al deze mogelijkheden is er ook nog de keuze of je gaat voor een vaste aanstelling of al dan niet noodzakelijkerwijs de tijdelijke arbeidsweg bewandelt. Met betrekking tot die laatste optie speelt het uitzendbureau een uitermate belangrijke rol en voor Rotterdammers is dat een uitzendbureau in Rotterdam.

Online uitzendbureau sbselect.nl

Nog niet zo lang geleden werd uitzendwerk geregeld via fysieke ondernemingen, die ergens in Rotterdam, het liefst natuurlijk in het centrum, een kantoor hadden ingericht. Je ziet ze nog steeds overal, gekenmerkt door de op het raam geplakte vacatures in diverse categorieën. Zo wist en weet je meteen: ah, daar zit er eentje, mocht je op zoek zijn naar voornamelijk tijdelijk werk. De taak van een uitzendbureau ligt niet zozeer op het tewerkstellen van arbeidskrachten, als wel het optreden als zogenaamde intermediair. Zij zoeken personeel voor bedrijven die op zoek zijn naar personeel, een uitzendbureau bemiddelt tussen werkzoekende oftewel de uitzendkracht en die bedrijven, ook wel inlener genoemd. Normaal gesproken meldt je je, indien geïnteresseerd, aan bij een dergelijk uitzendbureau, hebt een gesprek met een recruiter of intercedent, vult een liefst zo uitgebreid mogelijke vragenlijst in en het bureau kan dan op zoek gaan naar een passende baan. In principe kan dat, door de komst van het internet, ook allemaal online. Het is tenslotte in basis niet meer dan een uitwisseling van informatie en praktisch gezien is het niet meer nodig jezelf te vertonen, omdat dat mogelijk van invloed zou kunnen zijn op je kansen op de arbeidsmarkt. Het gaat er meestal niet om wie je bent, hoewel in sommige gevallen essentieel, maar om wat je kunt. www.sbselect.nl verzorgt een dergelijk online service en dat houdt in dat Rotterdammers via deze weg een baan kunnen zoeken, hoewel het kantoor van sbselect.nl zelf gevestigd is in Amsterdam.

Hoe werkt een uitzendbureau? Een voorbeeld

Stel dat je een schoonmaakbedrijf in Rotterdam hebt en regelmatig op zoek bent naar schoonmakers. Dan heb je op zijn minst twee mogelijkheden om daarmee een begin te maken: je gaat zelf op zoek of je besteedt de opdracht uit, bijvoorbeeld aan een uitzendbureau of payrollingbedrijf. Op het verschil komen we later terug. Het draait in dit geval allemaal om werving en selectie. • Werving Allereerst moet je natuurlijk mensen geïnteresseerd zien te krijgen om voor het schoonmaakbedrijf te komen werken. Daarvoor heeft het uitzendbureau een database aangelegd, waarin elke aangemelde werkzoekende staat vermeld met kwalificaties en werkgebieden waar ze graag tewerkgesteld willen worden. Dat is een eerste bron waaruit geworven kan worden. Het kan natuurlijk gebeuren dat al je schoonmakend personeel al is gedetacheerd en je op zoek moet naar vers bloed, zoals ze dat nomen. Dan is meestal een advertentie op zijn plaats. Vroeger werd dat in kranten en dagbladen gedaan, of prikborden in supermarkt, buurthuizen en onderwijsinstellingen, tegenwoordig gaat dat allemaal online. Veel praktischer en een stuk minder arbeidsintensief. Het gevolg van al deze acties is dat je, of uit eigen bestand, of uit nieuwe aanmeldingen, een aantal mensen verkrijgt die graag dit schoonmaakwerk zouden willen doen. • Selectie Uit het aanbod van geïnteresseerden wordt vervolgens een eerste keuze gemaakt van de meest geschikten. Een dergelijk persoon wordt dan verbonden met alle mogelijke criteria van het aangeboden werk en diegene die aan de meeste criteria voldoet, wordt dan de kans op de baan geboden. Deze criteria kunnen heel ruim zijn, zoals werktijden en beschikbaarheid, maar ook heel specifiek als het bijvoorbeeld om meer specialistisch schoonmaakwerk gaat. Iedereen weet hoe een bezem te gebruiken, niet iedereen weet om te gaan met een dweilmachine. Noot: een takkenbosbezem vergt trouwens ook een speciale techniek, maar dit terzijde. Het kan zijn dat het uitzendbureau zelf al de keuze maakt wie het meest geschikt is voor het aangeboden schoonmaakwerk, maar het kan ook zijn dat, zoals gezegd, de criteria zo specifiek zijn, dat het schoonmaakbedrijf ook graag een duit in het zakje wil doen. Dit kan bijvoorbeeld door een persoonlijk gesprek met iemand van dat schoonmaakbedrijf. Als alle partijen tenslotte tevreden zijn, kan er een overeenkomst gesloten worden, waarin onder andere de werktijden, de werkuren en uiteraard het te verdienen salaris in vermeld staan. Omdat het bij dit soort processen meestal om tijdelijk werk gaat, wordt natuurlijk ook aangegeven voor hoelang iemand voor dat schoonmaakbedrijf gaat werken en in hoeverre er kansen zijn er een vaste aanstelling van te maken, mochten werkgever en werknemer erg tevreden zijn met werk en overeenkomst.

Uitzenden, detacheren en payrollen

De wereld van uitzendkrachten is minder simpel dan het allemaal lijkt, vooral omdat de wereld van het internet het veel gemakkelijker maakt. • Uitzenden Geïnteresseerde werkzoekenden worden via een intermediair, het uitzendbureau, uitgezonden naar een bedrijf dat graag iemand, voornamelijk tijdelijk, in dienst neemt voor bepaalde werkzaamheden. Werving en selectie wordt geheel gedaan door het uitzendbureau en mogelijke kandidaten worden gehaald uit databestanden of nieuw te werven aanmeldingen. • Detachering Een detacheringsbedrijf verschilt van een uitzendbureau daarin dat een detacheerder alleen maar mensen in eigen dienst heeft. Een uitzendbureau heeft zowel mensen in dienst als mensen die tijdelijk worden uitgezonden. • Payrolling In dit geval wordt de werving en selectie gedaan door het zoekende bedrijf, maar wordt de geschikte kandidaat ondergebracht bij een uitzendbureau, Deze laatste wordt daardoor verantwoordelijk voor de salariëring. www.sbselect.nl is naast een online uitzendbureau ook een payrollingbedrijf. Zij accepteren dus naast kandidaten via eigen werving en selectie ook mensen die bij hun ondergebracht worden via de werving en selectie van een bedrijf dat werknemers zoekt. Zoek je dus meer informatie over uitzendwerk via www.sbselect.nl , klik dan op de link.

 

 

 

Opening Hours

Monday

9:00 — 17:00

Tuesday

9:00 — 17:00

Wednesday

9:00 — 17:00

Thursday

9:00 — 17:00

Friday

9:00 — 17:00

Saturday

-

Sunday

-

Address & Contact

Our Address

Daalwijkdreef 31, 1103 AD, Amsterdam Zuid-Oost

GPS

52.3236617, 4.958146

Soc. Networks